Austenitisk stål

Betegnelsen austenitisk stål stammer fra udtrykket Austenit, som blev navngivet af Sir William Chandler Roberts-Austen (1843-1902).
Austenitisk stål er stål med mere end 8 % nikkelindhold og en fladecentreret kubisk krystalstruktur. Det hører foruden ferritisk – og martensitisk stål til gruppen af rustfrit (ædel-)stål og har en særlig god kombination af mekaniske egenskaber i forbindelse med korrosionsstabilitet. Grundet disse egenskaber er austenitisk stål udbredt inden for alle områder, hvor der stilles store krav til korrosionsstabiliteten.
Til gruppen af austenitisk stål hører f.eks. 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304), 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2, AISI 316), 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2, AISI 316L), 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2, AISI 316 Ti).

Austenitisk stål

Egenskaber ved austenitisk stål

Gruppen af austenitisk rustfrit stål har den fordel, at den har en stor bestandighed over for aggressive omgivelsesbetingelser, især over for korrosionsangreb. Den austenitiske mikrostruktur og således den dermed forbundne store formbarhed resulterer i en fremragende sejhed, også ved lave anvendelsestemperaturer. Denne gode sejhed giver materialet en dårlig bearbejdelighed.

Austenitisk stål med stort indhold af nikkel har følgende egenskaber

  •  Øget korrosionsstabilitet i forhold til kromstål med lavt indhold af nikkel (især spændingskorrosion)
  •  Austenitisk stål er stort set umagnetisk (ikke-ferromagnetisk)
  • Lav strækgrænse (200–300 N/mm²) • stor trækstyrke (700–1300 N/mm²)
  •  Høj varmeudvidelseskoefficient (16,0 × 10−6 K−1 for materiale 1.4301)
  • Tæthed 1.4301 (V2A, AISI 304): 7,9 g/cm3, 1.4401 (V4A, AISI 316L): 8,0 g/cm3
  • Kan ikke hærdes med konventionelle varmebehandlingsprocesser
  • God svejsbarhed

Rustfrit stål har egenskaber, der er efterspurgt inden for industrien, medicin- og dentalteknologien, automobilproduktionen, byggeindustrien eller i den kemiske industri.Dets relativt lave hårdhed og tilbøjelighed til koldsvejsning er begrænsende faktorer ved mange på tale kommende anvendelser. Disse ulemper kan afhjælpes med BORINOX® metoden

Hvordan kan hærdning af rustfrit stål forbedre egenskaberne af austenitisk stål?

De positive egenskaber af nikkelholdigt stål kan forbedres med BORINOX® metoden, uden at forringe korrosionsbestandigheden. En fordel som gængse hærdningsmetoder ikke har.Således kan overfladehårdheden af ubehandlet stål øges fra 200 HV til 1300 HV. På trods af denne tydelige stigning af overfladehårdheden påvirkes korrosionsbestandigheden ikke negativt ved BORINOX® metoden. Denne enorme stigning af overfladehårdheden forhindrer desuden effektivt abrasionsslid, kavitationsslid og koldsvejsning af rustfrie stållegeringer. Det genererede diffusionslag er mørkt og har ikke tilbøjelighed til afskalning som det er tilfældet ved belægninger fra PVD metoden, forkromning, fornikling og termisk sprøjtning.Yderligere informationer om materialer der kan behandles med BORINOX® finder du her.