Udmattelsesstyrke

Inden for materialekundskaben angiver udmattelsesstyrken den belastningsgrænse, hvortil et materiale teoretisk set kan udholde uendeligt mange belastningsændringer, uden derved at tage skade. I praksis taler man for det meste om driftsstyrke, da mange materialer, herunder også ståltyper med høj styrke, også ved relativt lave belastninger men meget høje svingninger må acceptere begrænsninger i styrken.

Udmattelsesstyrke

Foruden antallet af belastningsændringer er arten af disse også afgørende. Her skelner man mellem tryk, træk, bøjning og torsion. Forskellige typer svingninger hhv. kombinationer af disse kan reducere materialers holdbarhed yderligere. Ved belastninger, som ligger tydeligt over udmattelsesstyrken, bør man regne med hurtig beskadigelse og brud af materialerne.

Hvordan kan man øge udmattelsesstyrken?

Kravene til udmattelsesstyrken resulterer af konstruktionen. Konstruktioner, med små kærvvirkninger på de pågældende komponenter, reducerer kravene til de anvendte materialers udmattelsesstyrke. Dog er en ændring af konstruktionen ikke altid muligt. En generel mulighed til forøgelse af udmattelsesstyrken er overfladebehandlinger. Ved brug af ædel- eller rustfrit stål vil en forudgående BORINOX® behandling være hensigtsmæssig. Denne gasbaserede lavtryksmetode øger udmattelsesstyrken grundet den op til 5 gang større hærdning af overfladen. Derved bevares de anvendte ædelståltypers positive egenskaber som f.eks. korrosionsbeskyttelsen.