rustfrit stål inden for fødevareteknikken

Inden for fødevareteknikken stilles der store krav komponenternes materialeegenskaber.Der er brug for robuste, korrosionsbestandige materialer, der er lette at rengøre, og som hverken ændrer produkternes smag eller farve ved kontakt med fødevarer. Korrosionsbestandigt rustfrit stål har disse egenskaber. Af denne grund er rustfrit stål, såsom 1.4401 eller 1.4404 meget anvendte og populære materialer inden for fødevareindustrien.

hærdet rustfrit stål

Disse anvendes bl.a. til medietransport og forarbejdning af fødevarer i maskiner, til fødevaresikre beholdere (f.eks. tanke og kedler) til apparater som miksere, pumper, doserings- og ælteanordninger, og til udstyr i storkøkkener. Alle brugere kender rustfrie ståltyper f.eks. som kogegrej eller bestik i den private sektor.Størstedelen af de anvendte ståltyper har et indhold af krom på mindst 18 {135158e95f0c77990a486263daba3f7abd2cdee918b3ef3d1cad25efffe6d74a} og en nikkelandel på 10 {135158e95f0c77990a486263daba3f7abd2cdee918b3ef3d1cad25efffe6d74a}. Disse legeringer har vist sig som egnede med henblik på korrosionsbestandigheden over for forskellige føde- og drikkevarer. Generelt gælder, jo hårdere et materiale er, jo mere robust er materialet over for mekanisk belastning. Rustfrie ståltyper, såsom 1.4301, 1.4401, 1.4404 har en lav bestandighed over for abrasiv belastning. Brugen af BORINOX® hærdningsmetoden øger overfladehårdheden mange gange, uden at påvirke korrosionsegenskaberne negativt og hjælper med at fremstille produkter mere holdbart, produktionssikkert og omkostningsoptimeret.

Inden for hvilke områder kan BORINOX® anvendes?

Hærdningen af rustfrit stål med BORINOX® metoden anvendes inden for mange områder i fødevareindustrien. Især til forædling af komponenter, som er udsat for store mekaniske belastninger. Hærdede dele findes i forarbejdningsanlæg til chokoladeproduktion, i aftapningsanlæg i drikkevareindustrien, i doseringspumper til yoghurtaftapning, i miksere og røreværker, for kun at nævne et lille udvalg af det store spektrum.

Hvordan hjælper hærdning af rustfrit stål?

En behandling af rustfrit stål med BORINOX® hærdningsmetoden fra BorTec kan give en signifikant forøgelse af de behandlede komponenters bestandighed og holdbarhed, som ellers nedslides af erosion, korrosion, adhæsion, tribooxdidation eller kavitation. Derved bevares det behandlede materiales korrosive egenskaber og påvirkes ikke af metoden. Den forbedrede overfladehårdhed gør materialet mere robust og modstandsdygtigt over for enhver type ydre belastning.

Følgende materialer kan hærdes med BORINOX® metoden

Alle inden for fødevareteknikken forekommende rustfrie ståltyper kan behandles med BORINOX® hærdningsmetoden. Derved er det lige meget, om det drejer sig om ferritiske, martensitiske, austenitiske eller duplex stål.Grundet den store andel af krom og nikkel anvendes der fortrinsvist austenitiske kvaliteter, såsom 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4435. Du finder flere informationer her.