Maskinindustrien

Inden for maskinindustrien konstrueres der til stadighed nye anlæg. Produktivitetsstigeringerne i moderne samfund stammer i stor grad fra tekniske videre- og nyudviklinger. Avancerede teknologier og arbejdsmiljøer kræver til gengæld nye udviklinger inden for maskinindustrien. Nogle krav til højkvalitative maskiner forbliver dog altid de samme.

Maskinindustrien

Muligheder for brug af hærdet rustfrit stål inden for maskinindustrien

Et af disse krav er beskyttelse mod slid og en lang levetid af de anvendte komponenter. Inden for maskinindustriens omfattende anvendelsesområder findes der mange dele, som skal kunne holde til korrosive processer. Samtidig er modstandsdygtigheden over for abrasivt slid, kavitation og koldsvejsning dog også af stor betydning. I mange situationer skal de anvendte materialer også være modstandsdygtige over for spidsbelastninger og belastningsændringer.Brugen af rustfrit stål beskytter mod korrosion. Gængse rustfrie ståltyper som 1.4301 (AISI 304) har dog kun lave hårdhedsværdier og nedslides derfor hurtigt i krævende situationer.Her kan BORINOX® sørge for en forbedring, en metode fra BorTec til hærdning af mange forskellige rustfrie ståltyper.Efterfølgende præsenterer vi dig for nogle ofte anvendte dele og hvordan du kan behandle disse for at kunne producere dine produkter mere holdbart og med en bedre kvalitet.

Inden for hvilke områder kan man bruge BORINOX®?

Principielt er hærdning af rustfrit stål tænkeligt inden for alle maskinindustriens discipliner.Hyppige anvendelsesområder er armaturteknologi og automobilområdet. Desuden alle anvendelsesområder, hvor komponenter kommer i kontakt med syrer og korrosive medier. Her finder man eksempler inden for fastgørelsesteknologien, blandeanlæg, fylde- og doseringsanlæg, fødevare- og medicinteknologi. BORINOX® anvendes inden for kraftværksteknologien.

Hvilke fordele giver en hærdning af rustfrit stål?

Fordelene ved BORINOX® metoden er, at de positive egenskaber fra de hidtil anvendte materialer bevares. En substitution af de anvendte materialer er ikke nødvendig. Hvis driftstiden for dine anvendte komponenter begrænses grundet adhæsion, tribooxidation, erosionsslid eller kavitation, så er der gode chancer for at denne kan forlænges betydeligt gennem hærdning af den anvendte ståltype med BORINOX®.

Disse materialer kan hærdes med BORINOX® metoden

Inden for maskinindustrien bruges der et stort antal forskellige materialer. Inden for det rustfrit stålområde kan man med BORINOX® sikre behandlingen af en bred vifte af materialer.Dette er f.eks. austenit, Duplex stål, PH-stål, martensit, ferrit og nikkelbaserede legeringer. Mere informationen finder du her.

 

Andre anvendelsesområder:

  • automobilbranchen
  • armaturteknologi