Kavitation

Hvordan opstår kavitation?I følge Bernoullis lov falder en væskes statiske tryk med tiltagende hastighed. Falder det statiske tryk til under fordampningstrykket opstår der dampbobler.

Kavitation

Stiger det statiske tryk, kollapser dampboblerne igen. Denne kollaps kan være relativ stærk og forårsage  skader på f.eks. skibsskruer. Derved bliver overfladen på det pågældende materiale beskadiget af chokbølger, som udløses gennem boblens kondensation, man taler også om kavitation serosion eller kavitationskorrosion. Derved kollapser dampboblerne for det meste på kritiske steder, hvor trykket stiger igen, for eksempel ved pumpens udgang. På disse steder opstår der materialetræthed og materialeslid. Dette kan over et længere tidsrum forårsage alvorlige skader på de pågældende komponenter.

Undgåelse af kavitation

Selvom man gennem tilsvarende konstruktive foranstaltninger kan begrænse kavitationen, kan den dog ikke undgås i mange anvendelsesområder. I disse tilfælde er den eneste mulighed en hærdning af det anvendte stål. Når der stilles store krav til erosionsbestandigheden, er BORINOX® metoden en løsning. Ved BORINOX® metoden bevares det anvendte ståls egenskaber. Samtidigt øges det rustfrie ståls hårdhed, hvorved bestandigheden over for beskadigelser grundet kavitation stiger.