Hårdhed

I dag anvendes der rustfrit stål inden for alle industrielle områder. Rustfrit stål har dets oprindelse i efterspørgslen efter materialer, som var rustfrie, varme- og syrebestandige. Moderne, højtlegerede ståltyper lever op til disse krav. Den begrænsende faktor ved højtlegerede rustfrie ståltyper er i de fleste tilfælde en for lav hårdhed, forbundet med manglende beskyttelse mod slid.I moderne industrielle anlæg stilles der store krav til hårdheden af de anvendte materialer. Hærdede high performance materialer er bestandige over for slid, sørger for driftssikkerhed og gør produktionsprocessen mere effektiv og langsigtet omkostningsbesparende.Det fælles problem er, at gængse metoder som f.eks. nitrering ganske vist fører til en øget overfladehårdhed, med samtidigt ødelægger stålets korrosionsegenskaber grundet uønskede udskillelser.Coatings som hårdkrom kemisk nikkel er ikke fødevaresikre og har ved punktuel belastning en tendens til af skalle af og således medføre kontamination af produktet.

Fordelene ved BORINOX® metoden

  • BORINOX® gør rustfrit stål overflader mindst 5 gange hårdere.
  • Efter BORINOX® behandlingen ligger, afhængigt af materialet, overfladehårdheden på mellem 1.000 og 1.700HV og er således mange gange hårdere end f.eks. et hærdet knivblad.
  • Denne gasbaserede lavtryksmetode diffunderer kulstof eller en kombination af kulstof og kvælstof i den rustfrie ståloverflade.
  • Denne tvungne løsning medfører dannelse af en meget funktionel, yderst stabil diffusionszone med ekstrem hårdhed og fordelagtige tribologisk-korrosive egenskaber.

Egenskaber ved BORINOX® behandlede materialer

En hærdning med BORINOX® forbedrer friktionskoefficienten og eliminerer tendensen til koldsvejsning af stål. Da det ved behandlingen drejer sig om en specialmetode ved meget lave temperaturer, forekommer der ingen deformering. Alle dele kan fremstilles med færdigt mål og efterfølgende slibeprocesser bortfalder. Korrosionsbestandigheden af de behandlede ståltyper bevares og kan om nødvendigt forbedres.

Hærdbare ståltyper

BORINOX® metoden kan anvendes til forbedring af egenskaberne ved mange gængse ståltyper. Således er austenitisk stål, såsom 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4539 specielt godt egnet til en BORINOX® behandling. Men også duplex stål, såsom 1.4462 eller martensitisk udskillelseshærdning, såsom 17-4PH egner sig til beskyttelse mod slid med BORINOX®.

Anvendelsesområder for BORINOX® metoden

Typiske anvendelsesområder er automobilindustrien, pumpe- og armaturteknik, fødevareforarbejdende industri, transportteknik, medicinteknik og meget andet.