Friktionskoefficient

Udtrykket friktionskoefficient, også kaldet friktionstal, hører til i fagområdet tribologi. Det er en dimensionsløs fysisk størrelse, som definerer friktionskraft og trykkraft forholdet mellem to legemer.

Friktionskoefficient

Hvad er friktionskoefficienten?

Friktionen mellem to legemer er afhængig af flere faktorer, såsom materialekombination, overfladebeskaffenhed, temperatur, normalkraft, glidehastighed og eventuel tilføjede smøremidler.I fysikken skelnes der mellem statisk og dynamisk friktion. Ved dynamisk friktion bevæger to komponenters friktionsflader sig relativt til hinanden. Dette er ikke tilfældet ved statisk friktion og sørger f.eks. for et bildæks bevægelse på vejen.Jo grovere overfladestrukturen er, jo højere er friktionskoefficienten og således også nedslidningen af delene grundet abrasion. Det hårdere materiale nedslider den blødere modpart. Manglende smøring mellem to glidekomponenter, der bevæger sig på hinanden, medfører øget nedslidning.Ved smurt friktion berører materialeoverfladerne ikke hinanden direkte og bliver således beskyttet.På stål måles friktionskoefficienten ofte på polerede overflader for at kunne udelukke en mekanisk formslutning. Beregningen foretages i de fleste tilfælde i henhold til ved forsøg bestemte måleværdier under reale forhold.

Reducering af friktionskoefficienten

En muligst lav friktionskoefficient er fordelagtig til forebyggelse af slid, da denne går hånd i hånd med materialets højere abrasionsbestandighed.For at reducere friktionskoefficienten ved rustfrit stål og samtidigt øge slidbestandigheden, kan man hærde rustfrit stål med BORINOX®. Hærdet rustfrit stål har en lavere friktionskoefficient end uhærdet stål. Med BORINOX® metoden fra BorTec kan man opnå en mindst 5 gange hårdere overflade. Det rustfrit ståls positive egenskaber, såsom korrosionsbestandighed, sejhed og udseende påvirkes ikke. Derfor er BORINOX® metoden specielt egnet til forædling af rustfrie ståltyper.