Automotive

Muligheder for brug af hærdet rustfrit stål inden for automobilproduktionen
Inden for automobilproduktionen er mange komponenter udsat for høje belastninger. Abrasivt slid, koldsvejsning og træthed af de kritiske punkter er de problemområder, hvor automobilproducenter og underleverandører behøver højkvalitative løsninger for at øger levetiden af de anvendte komponenter.BORINOX® metoden kan inden for mange anvendelsesområder bidrage til en forøgelse af de anvendte rustfrie stålmaterialers bestandighed. Efterfølgende præsenterer de nogle af de ofte berørte komponenter.

Hvilke fordele

  • De anvendte materialers korrosionsbestandighed bevares
  • Friktionskoefficienten kan sænkes. Dette er især af betydning for tallerkenfjedre af Inconel®
  • Dele kan også hærdes partielt.

Hærdning af rustfrit stål til turboladerproduktionen

I turboladerproduktionen er f.eks. skader på  kompressorhjulet og på kompressoren grundet fremmedlegemer et hyppigt problem. Løsnede materialer fra krumtaphusets udluftning kan forårsage skader, ligeledes er abrasivt slid på kompressorbladene et hyppigt problem. Konsekvenserne kan være røg, mindre ydelse, støj og beskadigelse af ladeluftkøleren. Andre berørte dele kan være turbinehjul og turbinehus.Mange af disse problemer kan reduceres eller elimineres helt ved en hærdning af de anvendte komponenter. Turboladere er principielt ikke sliddele og skulle ved regelmæssig kontrol og vedligeholdelse holde hele motorens levetid. Med BORINOX® forædlede komponenter bidrager til at nå dette mål. Særligt lovende er brugen af hærdet rustfrit stål ved skiftestænger i og på turboladeren.

Andre inden for automobilbranchen relevante produkter

Lejetapper er ofte udsat for slid grundet friktionskorrosion. Lejetapper forbinder forskellige komponenter med hinanden og er funktionsbetinget ofte udsat for abrasion og overfladenedbrydning.Lignende problemer kan også forekommer ved andre produkter, som bruges til forbindelse af komponenter. Eksempler er linkpins, linkplates, tallerkenfjedre og koblingsstænger.

Disse materialer kan hærdes med BORINOX® metoden

Til disse anvendelsesformål skal der nævnes et par typisk anvendte materialer. Disse er 1.4301 (AISI 304), 1.4307, 14404 (AISI 316L) og Inconel®, som ofte bruges inden for disse områder og som kommer på tale til en behandling med BORINOX®.

Hvilke fordele giver en hærdning af rustfrit stål?

Grundet forøgelsen af overfladehårdheden er komponenter inden for de nævnte områder modstandsdygtigere over for forskellige former for slid. Dertil hører med hensyn til anvendelser inden for området automotiv abrasivt slid, koldsvejsning og træthedstegn.Heraf resulterer der følgende fordele for producent og udvikler:

Andre anvendelsesområder: