Abrasionsbestandighed

Ved abrasion drejer det sig om en af fire forskellige slidmekanismer. Foruden abrasivt slid er disse adhæsivt slid, overfladenedbrydning og tribooxidation. Andre udtryk for abrasivt slid er grubeslid eller erosionsslid.

Abrasionsbestandighed

Hvad er abrasivt slid?

Abrasivt slid angiver materialetabet grundet en gnidende eller slibende påvirkning. Det forårsages som regel af fremmede partikler, som kommer ind mellem de bevægelige legemer. Dette adskiller sig fra adhæsivt slid, hvor der forekommer koldsvejsning uden påvirkning fra fremmedlegemer. Foruden fremmedlegemer kan ruheder på selve de bevægelige legemer også være ansvarlige for det abrasive slid. Abrasivt slid kan f.eks. forebygges med egnede filterteknologier. Inden for mange anvendelsesområder er dette dog kun begrænset muligt eller slet ikke muligt. Konstruktionsbetinget er det svært at undgå fremmedlegemer, f.eks. forbrændingsrester i motorer. Hvis fremmedlegemer ikke helt kan udelukkes, er en forøgelse af abrasionsbestandigheden af de bevægelige legemer en egnet metode til reducering af slitagen. Abrasivt slid er et problem inden for mange anvendelsesområder. Det er årsag til tandhjulsskader, skader på pumpekomponenter og rørledninger, motordele og ledkomponenter. Til forebyggelse af abrasivt slid forsøger man også, at forøge hårdheden og styrken af friktionspartneren. Man taler så om øget abrasionsbestandighed. Hertil kommer hærdning af rustfrit stål på tale. Inden for mange anvendelsesområder, som f.eks. ved rørledninger inden for fødevareteknologien, er det dog også nødvendigt, at bevare stålets korrosionsbestandighed. Det kan konventionelle metoder i de fleste tilfælde ikke. De øger ganske vist abrasionsbestandigheden, men på bekostning af modstanden mod korrosion. Her kommer BORINOX® metoden ind i spillet. Den frembringer en op til 5 gange hårdere overflade, hvorved abrasionsbestandigheden over for fremmedlegemer øges betydeligt. Alligevel bevarer det behandlede stål de i mange områder bydende nødvendige egenskaber som f.eks. korrosionsbestandighed. BORINOX® er derfor særligt egnet til hærdning af rustfrit stål.